# LEVEL Player Name World Date Experience Gained
1
593
Nariz Progeny 27-08-2023 +93.184.233
2
670
Zeews Xd Progeny 27-08-2023 +90.079.207
3
707
Radshot Progeny 16-11-2023 +85.047.133
4
603
Soldier Boy Progeny 27-03-2024 +83.000.000
5
487
White Duelist Progeny 24-11-2023 +73.875.018
6
665
Bager Progeny 04-02-2024 +72.762.881
7
610
Lurifaxxen Progeny 22-02-2024 +72.458.897
8
637
King Yniv Progeny 17-04-2024 +72.457.206
9
576
Morsaro Progeny 13-11-2023 +71.818.557
10
422
Royalizz Progeny 05-04-2024 +69.938.181
11
595
Clecinho Progeny 26-12-2023 +69.873.318
12
569
Ryluth Progeny 13-11-2023 +69.364.327
13
613
Geminii Saga Progeny 12-04-2024 +66.033.584
14
567
Bi'ly Progeny 26-11-2023 +65.253.182
15
483
Advogado Federal Progeny 10-01-2024 +64.410.786
16
556
Nubi Progeny 02-02-2024 +64.293.642
17
484
Express Progeny 15-12-2023 +62.740.817
18
539
Rush Leviathan Progeny 26-11-2023 +62.606.626
19
679
Zhoyake Progeny 27-12-2023 +62.492.098
20
503
Sixxten Progeny 03-02-2024 +61.913.065
21
575
Lysy Viper Progeny 11-02-2024 +59.888.510
22
502
Lucine Progeny 03-04-2024 +59.856.720
23
638
Benicio Del'Toro Progeny 15-12-2023 +59.416.179
24
523
Wence Slau Progeny 15-12-2023 +58.354.042
25
572
Broadie Progeny 17-04-2024 +58.205.812
26
592
Myth Progeny 04-11-2023 +57.566.357
27
586
Sagat'zeraa Progeny 26-11-2023 +57.004.559
28
510
Raust Progeny 23-12-2023 +56.399.758
29
443
Zordon Progeny 25-10-2023 +55.673.073
30
538
Fl'ki Progeny 03-01-2024 +54.119.016
31
520
Doctor Tooth Progeny 28-04-2024 +53.737.074
32
582
Gasper Chs Progeny 14-04-2024 +53.554.281
33
440
Shurato Progeny 01-01-2024 +53.515.777
34
607
Reko Progeny 31-05-2024 +53.039.712
35
642
All Time Progeny 25-04-2024 +52.613.245
36
598
Zhowyn Progeny 01-06-2024 +52.396.693
37
496
Bulwa Progeny 27-03-2024 +52.221.014
38
443
Vi'lu Progeny 12-10-2023 +52.193.035
39
555
Alldebaran Progeny 22-08-2023 +52.190.741
40
499
Holownik Progeny 16-02-2024 +51.803.564
41
536
Cristiano Is Back Progeny 22-10-2023 +51.601.330
42
415
Coloza Progeny 02-01-2024 +51.449.138
43
417
Final'Sense Progeny 22-04-2024 +51.165.413
44
457
Acanthophis antarcticus Progeny 19-02-2024 +50.961.482
45
527
Sixxten Snake Progeny 12-04-2024 +50.278.617
46
397
All Trick Progeny 04-04-2024 +49.942.052
47
424
Lunaa Progeny 04-02-2024 +49.376.379
48
608
Hell Boy Progeny 10-01-2024 +49.189.326
49
410
Radiant'Soul Progeny 16-02-2024 +49.123.809
50
367
The Walking Dude Progeny 04-04-2024 +49.010.588
51
484
Zdobdol Progeny 22-03-2024 +48.740.014
52
562
Daddy Snake Progeny 05-04-2024 +48.727.162
53
531
Mad Malex Progeny 09-05-2024 +48.603.533
54
424
Bragoras Progeny 22-02-2024 +48.457.117
55
629
Anchegul Progeny 22-02-2024 +48.441.306
56
513
Gorki Progeny 01-03-2024 +48.394.507
57
422
Maldox'Boladassu Progeny 16-02-2024 +48.030.102
58
500
Ma tt Progeny 09-01-2024 +47.926.955
59
500
Vilu Mata Coitado Progeny 26-05-2024 +47.724.042
60
436
Wudzo Ostri Progeny 12-01-2024 +47.584.420
61
454
Sonixx Progeny 23-04-2024 +47.540.042
62
583
Frank Sinatra Progeny 28-03-2024 +47.318.372
63
417
Venomzin Progeny 16-11-2023 +47.124.794
64
470
Miso Hawny Progeny 23-01-2024 +46.826.296
65
582
Tony Montana Progeny 19-02-2024 +46.569.598
66
339
Kim Wexxler Progeny 27-04-2024 +46.489.401
67
474
Piter The Accountant Progeny 21-12-2023 +46.330.484
68
517
Big Fast Progeny 18-02-2024 +46.318.270
69
488
Xapar Progeny 23-12-2023 +46.261.031
70
560
Ruyter Progeny 25-04-2024 +45.957.451
71
622
Havoc Snake Progeny 21-05-2024 +45.730.304
72
593
Hgh Progeny 15-10-2023 +45.597.607
73
529
Almighty Thiago Progeny 26-05-2024 +45.361.908
74
619
Viluzerah Progeny 14-06-2024 +45.338.432
75
569
Antropoliz Progeny 01-04-2024 +45.188.110
76
533
Peedrinhu Progeny 27-12-2023 +45.107.479
77
485
Suipulzera Progeny 18-01-2024 +44.856.070
78
443
Pa'drin Progeny 26-05-2024 +44.802.922
79
459
Melek Taus Progeny 23-04-2024 +44.797.220
80
436
Snyx Progeny 14-04-2024 +44.043.138
81
547
Rakshasa Progeny 21-12-2023 +43.895.670
82
527
Atmosfear Progeny 29-12-2023 +43.674.590
83
490
Rihxela Progeny 05-06-2024 +43.645.505
84
506
Cerayo Progeny 26-12-2023 +43.433.304
85
460
Furioza Progeny 02-05-2024 +43.398.438
86
501
Devious Crow Progeny 20-12-2023 +43.319.489
87
614
Rihan Progeny 30-01-2024 +43.306.139
88
450
Caiozord Hook Progeny 24-04-2024 +43.055.170
89
411
Bykunns Progeny 03-01-2024 +43.039.702
90
555
Jeeppe Progeny 31-03-2024 +42.995.840
91
614
Ciya Progeny 19-10-2023 +42.630.943
92
565
Headshot Progeny 04-06-2024 +42.545.264
93
528
Charakterek Progeny 13-03-2024 +42.544.142
94
535
Tyler Progeny 20-03-2024 +42.532.382
95
514
Kill Here Progeny 10-06-2024 +42.462.091
96
460
Jalim Habeii Progeny 10-01-2024 +42.458.458
97
512
Mari Joana Hook Progeny 07-06-2024 +42.435.081
98
642
Teqkilla Progeny 08-07-2023 +42.308.119
99
555
Ray'ol Progeny 27-05-2024 +42.253.910
100
576
Malygos Progeny 02-09-2023 +42.049.630
101
464
Rekkoner Progeny 16-03-2024 +41.942.716
102
613
Rich Progeny 20-06-2024 +41.843.605
103
446
Lukizera Progeny 04-01-2024 +41.835.278
104
479
Hidas Progeny 19-04-2024 +41.813.008
105
596
Sadistic Intent Progeny 25-01-2024 +41.706.708
106
534
Unholy Legatus Progeny 21-02-2024 +41.599.048
107
525
Sridhara Progeny 11-03-2024 +41.543.168
108
441
Attomic Progeny 18-01-2024 +41.479.968
109
421
Willie Progeny 11-06-2024 +41.109.730
110
398
Morgaroth Progeny 01-04-2024 +40.895.203
111
503
Viper Snake Progeny 21-02-2024 +40.851.490
112
447
Cykac Progeny 08-11-2023 +40.848.022
113
558
Gael hook Progeny 12-06-2024 +40.612.831
114
532
Azorius Hook Progeny 26-04-2024 +40.465.908
115
556
Shakecrybas Progeny 03-01-2024 +40.408.750
116
587
Stop Attack Progeny 17-04-2024 +40.101.374
117
513
Shak isback Progeny 28-03-2024 +40.049.649
118
435
Khasees Progeny 13-04-2024 +40.006.599
119
449
Nuggetz Progeny 07-01-2024 +39.927.937
120
490
Zittov Progeny 12-11-2023 +39.922.452
121
593
Shiad Dark Progeny 14-08-2023 +39.840.788
122
563
Toruk'slayer Progeny 02-03-2024 +39.731.461
123
556
Shakechila Progeny 03-01-2024 +39.703.070
124
524
Suhr Progeny 12-10-2023 +39.573.994
125
588
Gabi Destruidor Progeny 17-04-2024 +39.439.141
126
471
Shakeron Progeny 05-01-2024 +39.424.834
127
494
Wildheart Progeny 17-04-2024 +39.335.249
128
395
Nenel'Boladassu Progeny 01-03-2024 +39.202.913
129
575
Shakeon Progeny 23-12-2023 +39.194.534
130
381
Zarabatana Selvagem Progeny 21-02-2024 +39.194.222
131
636
Progeny Defender Progeny 04-06-2024 +39.141.327
132
428
Danilera Pz Progeny 13-11-2023 +39.092.755
133
383
Royalekk Progeny 13-04-2024 +39.084.854
134
471
Shakezana Progeny 07-01-2024 +38.976.628
135
477
Saataana Progeny 08-04-2024 +38.874.304
136
426
Fekts Progeny 30-01-2024 +38.811.626
137
547
Shakerubro Progeny 15-01-2024 +38.746.965
138
512
Yogo Progeny 04-03-2024 +38.637.379
139
395
Kreith Progeny 05-03-2024 +38.566.114
140
392
Snar Oddy Progeny 11-04-2024 +38.299.944
141
470
Kuug Progeny 05-03-2024 +38.251.308
142
518
Arkk Darkness Progeny 15-11-2023 +38.130.588
143
633
West Progeny 08-01-2024 +37.989.464
144
570
Ke vinzitho Progeny 05-04-2024 +37.894.931
145
462
Nordy'Lovely Progeny 06-05-2024 +37.859.972
146
437
Royal Arte Progeny 03-01-2024 +37.817.478
147
464
Ish'ura Progeny 31-03-2024 +37.773.296
148
489
Tipo Dog Progeny 03-06-2024 +37.548.708
149
545
Guerrero Azteka Progeny 09-06-2024 +37.420.518
150
512
Nevi Progeny 21-02-2024 +37.405.776
151
385
Boso przez Thoris Progeny 24-04-2024 +37.355.162
152
377
Nordy'Artillery Progeny 04-05-2024 +37.336.198
153
523
Forsaken Oath Progeny 06-01-2024 +37.044.832
154
388
Stiff Snake Progeny 15-08-2023 +36.870.262
155
387
Socha Progeny 27-03-2024 +36.825.323
156
482
Brokopondo Progeny 22-02-2024 +36.689.451
157
459
Richard from Forest Progeny 31-12-2023 +36.684.956
158
539
Shakerinha Progeny 01-01-2024 +36.328.248
159
390
Sir Nick Progeny 20-02-2024 +36.195.783
160
444
Benims Progeny 30-03-2024 +35.850.728
161
605
Dotan Progeny 25-01-2024 +35.675.154
162
381
Solobolo Progeny 28-04-2024 +35.437.282
163
510
Richiwilote Progeny 24-08-2023 +35.150.212
164
363
Spalony Tony Progeny 15-03-2024 +35.113.076
165
578
Sagatzera Progeny 26-12-2023 +34.837.511
166
379
Brutthus Progeny 08-02-2024 +34.727.382
167
523
Friikus Progeny 16-07-2023 +34.676.870
168
414
Tsunamii Progeny 05-02-2024 +34.668.886
169
391
Refu Master Progeny 22-12-2023 +34.601.480
170
434
Bigboi Willie Progeny 30-12-2023 +34.581.777
171
478
Snorre Snake Progeny 14-04-2024 +34.561.675
172
456
Alexhir Progeny 13-05-2024 +34.448.314
173
419
Gabe'Mage Progeny 30-03-2024 +34.210.075
174
431
Padrin'Boladassu Progeny 12-10-2023 +34.161.866
175
388
Aurius Jakeheim Progeny 13-03-2024 +33.984.380
176
361
Rychutg Progeny 28-03-2024 +33.946.352
177
541
Volarus Progeny 12-08-2023 +33.943.558
178
420
Calsibon Progeny 13-06-2024 +33.863.918
179
471
Brellas Progeny 26-10-2023 +33.344.330
180
484
Terminator Snake Progeny 23-04-2024 +33.241.224
181
532
Havoc Apostle Progeny 06-04-2024 +33.216.016
182
508
Viluzera Progeny 02-06-2024 +33.179.300
183
558
Lethimcook Progeny 16-07-2023 +32.788.922
184
489
Huracan del Norte Progeny 22-02-2024 +32.688.541
185
551
Rakshade Progeny 15-01-2024 +32.480.750
186
676
Zeews King Progeny 04-05-2024 +32.317.033
187
476
Gokh Progeny 26-02-2024 +32.278.670
188
525
Malex the Reaper Progeny 08-01-2024 +32.251.460
189
470
Gragu Progeny 24-08-2023 +32.128.212
190
492
Schmack Snake Progeny 01-03-2024 +32.073.335
191
438
Kinghammer Progeny 26-12-2023 +31.977.818
192
360
Stealthy Snail Progeny 07-01-2024 +31.824.561

Updated once a day.